Hjälp djur som drabbas av naturkatastrofer

Varje år, världen över, inträffar flera naturkatastrofer med stort lidande som följd. Våra katastrofteam står i ständig beredskap för att hjälpa drabbade djur och människor.

Orkanen Irma drar just nu fram över Karibien och lämnar efter sig en enorm förödelse. 90 % av byggnader och anläggningar på flera öar är utslagna och både människor och djur är svårt drabbade. Vårt katastrofteam är på plats i Karibien för att sida vid sida med de humanitära organisationerna hjälpa de djur som drabbats och därmed också deras ägare.

Stöd vår insats för att hjälpa drabbade djur och stärka vår beredskap vid naturkatastrofer:

SEK

Beloppet går att ändra (min. 50)
Stöd nu Stöd nu
Dina 0 kr. betyder att
0
Du kan ändra livet för hästarna
hästar eller nötkreatur kan få medicin och antibiotika
0
Du kan ändra livet för hundarna
hundar eller andra sällskapsdjur kan få livsnödvändigt foder
0
Du kan ändra livet för djuren
getter eller kor kan räddas och få skydd mot våldsamt väder

Vi är ofta djurens enda chans

Med ditt stöd kan vi rädda djur som desperat kämpar för sin överlevnad efter en katastrof. Vi kan förhindra att de svälter ihjäl. Vi kan behandla deras skador och se paniken och smärtan lämna deras ögon. Vi kan återförena dem med deras lättade ägare, som fruktade att de aldrig skulle få se dem igen.

SE - Katastrofdrabbade djur - Text og billede - 1/2 - 1/2 - Text and image ( min 689px wide image)

Våra katastrofteam står beredda att rycka ut

När jordbävningar och översvämningar drabbar landet står våra katastrofteam beredda att rycka ut – sida vid sida med andra nödhjälpsorganisationer. Om inte VI räddar djuren lämnas de åt sitt öde eller tvingas ut till ett liv på gatan, där de kan svälta och lida med obehandlade sår och skador efter katastrofen.

Tack vare dig behöver djuren inte förlora allt

Du kan sätta djuren i säkerhet och ge dem mat och omvårdnad som de så desperat behöver. Samtidigt ser du till att fattiga familjer i utvecklingsländer inte mister sitt lantbruks- eller arbetsdjur – hela sin försörjning – vid en katastrof.

SE - Katastrofdrabbade djur - tack vare dig - Text og billede - 1/2 - 1/2 - Text and image ( min 689px wide image)

Gör världen bättre för djur – tillsammans med oss

  • Vi är World Animal Protection
  • Vi sätter stopp för djurs meningslösa lidande
  • Vi övertygar makthavare om att sätta djur på den globala dagordningen
  • Vi hjälper världen att förstå hur viktiga djuren är för oss alla
  • Vi inspirerar människor till att förbättra livet för djur
  • Vi gör världen till en bättre plats för djur
SE - Boilertext and logo - Text og bild - 2/3 - 1/3 - Image and text ( min 689px wide image)