Det är ingen kram - det är ren skräck!

En sengångare som tas från sitt vilda liv för att skickas runt mellan turister känner ingen trygghet.

Hennes instinkt är att hålla ett fast tag om trädens grenar, för att inte störta till marken. Utnyttjad som selfierekvisita lägger hon sina armar om turist efter turist. Men det är ingen kram - det är ren skräck.

I turistindustrin utsätts djuren för en sådan stress och misshandel att de ofta dör redan efter ett halvår.

Vårt arbete för att stoppa exploateringen av vilda djur i turistindustrin behöver ditt stöd!

SEK

Beloppet går att ändra (min. 50)
Stöd nu Stöd nu
Din gåva på 0 kr gör skillnad
0
170 kr – kan bidra till kostnaderna för en veterinär som bistår och hjälper rehabiliteringen av sengångare på centret
0
430 kr - kan hjälpa oss att informera på plats för att stoppa användningen av vilda djur i turistindustrin.
0
1 000 kr – kan täcka rehabiliteringskostnaderna under två veckor för en sengångare på AIUNAU, vårt rehabiliteringscenter i Colombia.

Exploateringen av vilda djur i turistindustrin måste få ett slut!

De vilda djuren har blivit en slit- och släng-vara. En växande turistindustri leder till en ökad marknad som erbjuder närkontakt med exotiska djur. Djuren fångas in, ofta olagligt, och utnyttjas brutalt.

En selfie med en sengångarunge tar bara en minut. Sedan lämnas ungen över till nästa… och nästa… och nästa. Att hanteras av så många nya människor dag ut och dag är enormt stressande och de små ungarna bryts snabbt ner, både fysiskt och psykiskt. När de sedan dör infångas en ny individ som möter samma öde.

SE - EA_201709_sloth - Text och bild - 1/2 - 1/2 - Image and text ( min 689px wide image)

Gör världen bättre för djur – tillsammans med oss

  • Vi är World Animal Protection
  • Vi sätter stopp för djurs meningslösa lidande
  • Vi övertygar makthavare om att sätta djur på den globala dagordningen
  • Vi hjälper världen att förstå hur viktiga djuren är för oss alla
  • Vi inspirerar människor till att förbättra livet för djur
  • Vi gör världen till en bättre plats för djur
SE - Boilertext and logo - Text og bild - 2/3 - 1/3 - Image and text ( min 689px wide image)